Các trường hợp cấp thẻ tạm trú theo quy định mới

25/12/2020 Tuấn Phát

Tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung số 51 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được thông qua. Theo đó, có một số điểm mới và bổ sung về trường hợp thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Các trường hợp cấp thẻ tạm trú theo quy định mới

Thẻ tạm trú còn được hiểu là thị thực Việt Nam dài hạn, thẻ cư trú có giá trị sử dụng, cho phép công dân nước ngoài tạm trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2020, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, các trường hợp được cấp thẻ tạm trú gồm:

+ Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên Chính phủ tại Việt Nam, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng nhiệm kỳ. Ký hiệu: NG3;

+ Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực ký hiệu: LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT. Thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự như thị thực.

Thời hạn của thẻ tạm trú

STT

Thẻ tạm trú

Thời lượng

1

DT1

Không quá 10 năm

2

NG3, LV1, LV2, LS, DT2 VÀ DH

Không quá 05 năm

3

NN1, NN2, DT3, TT

Không quá 03 năm

4

LD1, LD2 và PV1

Không quá 02 năm

Ghi chú:

– Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn ít nhất 30 ngày so với thời hạn còn lại của hộ chiếu.

– Thẻ tạm trú hết hạn sẽ được xét cấp thẻ mới.

Thủ tục giải quyết hồ sơ cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin thẻ tạm trú:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh, cụ thể:

– Đối với cơ quan, tổ chức: Mẫu NA6;

– Đối với cá nhân: Mẫu NA7

+ Đơn đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh: Mẫu NA8;

+ Hộ chiếu;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp thẻ tạm trú.

Thẩm quyền xét cấp thẻ tạm trú

+ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin thẻ tạm trú

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ những nội dung quan trọng về trường hợp cấp thẻ tạm trú Việt Nam theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Nếu bạn cần cung cấp thêm thông tin hoặc tư vấn miễn phí về thẻ tạm trú cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ với vietnambooking qua hotline1900 3498. Đội ngũ chuyên gia pháp lý sẽ trực tiếp hỗ trợ bạn!

Vé Máy Bay Khuyến Mãi